» Sklep | Koszyk | Forum
  Kategorie  
 
 
     
  Producenci  
 
 
     
  Znajdź produkt  
     
  zaawansowane  
     
  Nowości  
 
LIMITLESS (zaw Modafinil 100mg) - bestseller !

199.00 zł
699.00 zł

zobacz pozostałe
 
     
  Wyprzedaż  
 
01. IRON KICK - DOUBLE POWER !
02. Crea-SHOCK Blue Raspberry (SciLabs) zbrylony - wyprzedaz!
03. Crea-SHOCK Fruit Punch (SciLabs) - Nowy Lot !
04. Crea-SHOCK Green Sour Apple (SciLabs) zbrylony - wyprzedaz!
05. Alpha BLAST - nowa partia !
06. Psychodrine aka Neuro Smart Fuel zbrylone - wyprzedaz!
07. LAVA FUEL Puna Punch - zbrylona - wyprzedaz!
08. LAVA FUEL Stinging Wild Raspberry - zbrylona - wyprzedaz!
09. NEURO SMART FUEL - wyprzedaz ! (zbryla sie)
10. IRON KICK Blue Raspberry lub Fruit Punch (30 servings) - zbrylone
11. PIMP BLAST King Size (80 porcji) Tiger's Blood (zbrylony)
12. PIMP BLAST 30 porcji v2
13. Quatro LOAD (70 porcji!) Green Sour Apple - NOWY LOT Produkcyjny!
14. Quatro LOAD (70 porcji!) Blue Raspberry - NOWY LOT produkcyjny!
15. Chain Reaction Next Generation - starszy lot produkcyjny (moze sie zbrylac) - wyprzedaz!
 
     
  Zestawy  
 
Double IMPACT

139.00 zł
348.00 zł

zobacz pozostałe
 
     
  Pomoc  
 
FAQ
 
 
W sprawie zamówień i inych zapytań:
cyber@suple.us

 
 
Pomoc techniczna:
tech@suple.us
 
     
Logowanie
Login:    Hasło:   Autologin:  
Przypomnij hasło | Nie masz konta? Rejestracja

  LX PRO - Bestseller!  
  Producent: REVANGE - Rx Rozmiar opakowania: 60caps  
  Dostępność: Jest na magazynie ! powiadom mnie jak produkt dojedzie  
     
  Cena: Aktualnie w promocji:
229.00 zł
199.00 zł
 
  
  Ceny dyskontowe:
2+ szt.
3+ szt.
12+ szt.
60+ szt.
169.00 zł
149.00 zł
139.00 zł
119.00 zł
 
  Ceny mieszane:  
     
 
powiększenie

LX PRO Rx - LX PRO - Innowacyjny ?rodek Anaboliczny na Mas? i Si??!


LX PRO Rx - Alternatywa dla prohormonów (PH) i Sterydów Anaboliczno-Androgennych (SAA)

LX PRO Rx REVANGE - INNOWACYJNY i KOMPLETNY STACK NA SZYBKI ROZWÓJ MASY i SI?Y

LX PRO Rx = SARM (Ostaryna) + 5a-Hydroxy Laxogenin + sk?adniki ochronne, regeneruj?ce i wzmacniaj?ce dzia?anie pozosta?ych sk?adników

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY LX PRO Rx?


Trenujesz amatorsko lub zawodowo i:

- szukasz mocnej alternatywy dla PH lub SAA
- chcesz mie? du?e przyrosty masy i si?y w krótkim czasie
- chcesz unikn?? skutków ubocznych charakterystycznych dla mocnych PH i SAA

Je?li powy?sze stwierdzenia dotycz? Ciebie i czytaj?c je my?lisz sobie \\\"TAK!\\\" - LX PRO Rx jest strza?em w 10!

KORZY?CI ZE STOSOWANIA LX PRO Rx


LX PRO dzia?a bezpo?rednio na mi??nie. LX PRO uwolni Twoje m?skie hormony, a ich si?a dzia?ania b?dzie porównywalna do si?y dzia?ania PH i SAA. Wyj?tkowo silne dzia?anie anaboliczne oraz niesteroidowa budowa SARM i pozosta?ych sk?adników LX PRO zapewni? Ci szereg mocnych korzy?ci, jakie dotychczas by?y mo?liwe do osi?gni?cia tylko dzi?ki PH lub SAA.

- szybki poprawienie definicji mi??niowej
- szybkie zwi?kszenie si?y i masy mi??niowej
- ochrona przed utrat? masy i si?y mi??niowej
- redukcja tkanki t?uszczowej
- regeneracja stawów - chrz?stek i wi?zade?
- wzrost g?sto?ci ko?ci - mocniejsze ko?ci
- zwi?kszenie pop?du p?ciowego
- znikome ryzyko wyst?pienia skutków ubocznych
- alternatywa dla PH/SAA

INNOWACYJNY SK?AD LX PRO - INNOWACYJNY MECHANIZM DZIA?ANIA


LX PRO a PH/SAA - ró?ne mechanizmy dzia?ania a bardzo podobne korzy?ci

Niezwykle anaboliczna Ostaryna w po??czeniu ze steroidow? ro?linn? pochodn? Laksogeniny zapewnia osobom stosuj?cym LX PRO niezwykle wyj?tkowe zwi?kszenie g?sto?ci ko?ci, poprawienie definicji mi??niowej i przyrost si?y oraz zwi?kszenie libido.


SK?ADNIKI PODSTAWOWE - OSTARYNA i LAXOGENIN

Si?a LX PRO tkwi w synergii - Ostaryna MK-2866 i 5a Hydroxy Laxogenin


LX PRO jest ?rodkiem o synergicznym dzia?aniu dwóch sk?adników: 50 mg 5a Hydroxy Laxogenin i 12,5 mg Selektywnego Modulatora Receptora Androgenowego (SARM) - Ostaryny MK-2866.

LX PRO pobudza wydzielanie androgenów - hormonów androgennych (np. testosteronu) o dzia?aniu anabolicznym i odpowiedzialnych za wyst?pienie tzw. drugorz?dnych cech m?skich, dlatego oprócz silnego dzia?ania typowo anabolicznego LX PRO silnie podnosi libido. Odpowiedzialny za te dzia?ania jest podstawowy sk?adnik LX PRO - Ostaryna.

Ostaryna - SARM (Selektywny Modulator Receptora Androgenowego)


Ostaryna to podstawowy sk?adnik preparatu. Ostaryna (SARM) posiada wybitnie mocne dzia?anie anaboliczne. Ostaryna to - modulator receptora androgenowego o wyj?tkowo selektywnym dzia?aniu. Dzi?ki temu wysoka skuteczno?? dzia?ania idzie w parze ze znikomym ryzykiem wyst?pienia niechcianych zmian hormonalnych i innych efektów ubocznych.

Ostaryna - efekty blokowania receptora androgenowego

Ostaryna - agonista (SARM), czyli substancja dzia?aj?ca pobudzaj?co na receptory androgenowe. Ostaryna ??czy si? z receptorami androgenowymi i pobudza je - ilo?? uwalnianych hormonów androgennych zwi?ksza si?. Wi?ksze uwalnianie hormonów z receptorów to wi?cej aktywnych hormonów kr???cych w organizmie.

5a Hydroxy Laxogenin - wzrost si?y, redukcja t?uszczu


Steroidowa pochodna ro?linna. Dzia?a synergicznie z SARM. Anaboliczne dzia?anie przek?ada si? na szybki wzrost si?y i masy mi??niowej, a dodatkowo redukcj? tkanki t?uszczowej.


SK?ADNIKI DODATKOWE - NAC, ROZMARYN, POKRZYWA i WITAMINA E TPGS

Sk?adniki ochronne, regeneruj?ce i sk?adniki wzmacniaj?ce dzia?anie anaboliczne LX PRO przynosz? Ci wiele korzy?ci zdrowotnych.

Ochrona, regeneracja i wzmocnienie dzia?ania LX PRO


LX PRO zawiera dodatkowe sk?adniki ochronne i sk?adniki wzmacniaj?ce dzia?anie LX PRO. Dzia?anie tych sk?adników ma 3 cele:

- wzmacnianie dzia?ania SARM i efektu anabolicznego
- ochron? w?troby, serca i innych organów
- utrzymywanie w normie parametrów krwi

Witamina E TPGS


Witamina E TPGS wyj?tkowo poprawia biodost?pno?? SARM i innych sk?adników LX PRO Rx. Dzi?ki temu niedu?e, bezpieczne dawki substancji przynosz? nieoczekiwanie du?e efekty treningowe.

NAC (N-acetyl l-cysteina) - ochrona, detox, wzmocnienie dzia?ania anabolicznego LX PRO


NAC broni organizm przed procesami niszcz?cymi - katabolizmem i wolnymi rodnikami! NAC wspiera procesy regeneruj?ce i anaboliczne! Chroni osoby prowadz?ce niezdrowy tryb ?ycia - maj?ce z?? diet?, palaczy, osoby pij?ce du?e ilo?ci alkoholu. Wzmacnia odporno?? organizmu. Chroni, oczyszcza i regeneruje w?trob?, a tym samym usprawnia funkcjonowanie ca?ego organizmu.

Ekstrakt z li?ci rozmarynu - dzia?anie oczyszczaj?ce, zdrowa cera i w?osy


Ma dzia?anie bakteriobójcze i oczyszczaj?ce organizm. Poprawia wygl?d cery i w?osów - redukuje tr?dzik i przet?uszczanie si? cery i w?osów.

BRAK DZIA?AN NIEPORZ?DANYCH I RZADKO WYST?PUJ?CE EFEKTY UBOCZNE


LX PRO niesie ze sob? minimalne ryzyko wyst?pienia efektów ubocznych.

LX PRO NIE powoduje:
- utraty w?osów
- silnego zblokowania
- efektu retencji wody
- ginekomastii

WYJ?TKOWY LX PRO

Co wyró?nia LX PRO od konkurencyjnych produktów zawieraj?cych w sk?adzie SARM? LX PRO Rx:
- wyj?tkowo selektywny SARM
- wyj?tkowo kompleksowy sk?ad
- wyj?tkowo silnie dzia?aj?cy
- wyj?tkowo bezpieczny
- wyj?tkowo korzystny stosunek cena/jako??

FARMACEUTYCZNA JAKO?? i BEZPIECZE?STWO STOSOWANIA*


LX PRO Rx posiada certyfikaty jako?ci GHP i HPLC, dlatego wybieraj?c LX PRO Rx masz gwarancj?, ?e otrzymasz produkt farmaceutycznej jako?ci. Sk?adniki tylko najwy?szej jako?ci odmierzone z dok?adno?ci? do mikrograma, daj? najwy?sz? skuteczno?? dzia?ania oraz absolutne bezpiecze?stwo stosowania*.

*w przypadku zastosowania wszystkich zasad prawid?owego cyklu na SARM i odbloku PCT

ZASADY PRAWID?OWEGO CYKLU na LX PRO i ODBLOKU (PCT)


LLX PRO - stosowany osobno lub z suplementami REVANGE
Os?onki - np. produkt LiveR REVANGE
Dieta - wysokokaloryczna dieta bogata w w?glowodany i bia?ka
Odblok (PCT) - np. produkty PCT Rx i TEST Eruption

OS?ONKI - LiveR - DETOX, REGENERACJA, OCZYSZCZENIE W?TROBY

Podczas cyklu na PH/SAA nale?y chroni? w?trob? przed toksycznym dzia?aniem niektórych zwi?zków chemicznych, jakie powstaj? w procesie przekszta?cania PH do SAA. LiveR REVANGE jest kompleksowo dzia?aj?cym produktem prozdrowotnym na w?trob? (z?o?ony sk?ad, du?e dawki substancji aktywnych).

DIETA
Aby nie zmarnowa? potencja?u OxanavarT Propionate KiloSports nale?y stosowa? zdrow? diet? wysokokaloryczn? bogat? w bia?ko zwierz?ce, w?glowodany z?o?one i zdrowe t?uszcze ro?linne.

ODBLOK - PCT Rx i TEST Eruption
Ma?e dawki LX PRO zwykle nie powoduj? efektu \\\"zblokowania\\\". Efekt zblokowania po cyklu LX PRO wyst?puje tylko u cz??ci osób stosuj?cych ?rednie i du?e dawki produktu, dlatego w przypadku stosowania wi?kszych dawek LX PRO Rx, po cyklu nale?y przeprowadzi? \\\"odblok\\\" taki jak przeprowadza si? po cyklu na PH lub SAA.

Równie? w przypadku ma?ych dawek, bezpiecznie jest zastosowa? odblok PCT Rx, aby mie? pewno??, ?e po cyklu nie dojdzie do zaburzenia gospodarki hormonalnej i niechcianej, gwa?townej utraty uzyskanych efektów treningowych.

PCT Rx - przywraca równowag? hormonaln? po cyklach na PH, SAA, SARM
TEST Eruption - naturalnie podnosi poziom aktywnego testosteronu

 

Informacja ?ywieniowa

LX PRO Rx - zdrowa alternatywa dla PH i SAA!


Ilo?? kapsu?ek w opakowaniu: 60 kapsu?ek

Ilo?? Porcji w Opakowaniu: 30

Wielko?? 1 Porcji: 2 kapsu?ki


 

NAC (N-acetyl l-cysteina)

 

Ekstrakt z Korzenia Pokrzywy
3,4-divanillyltetrahydrofuran 95%

 

Ekstrakt Z Li?ci Rozmarynu
Standaryzowany do 40% kwasu karnozynowego,
25% kwasu ursolowego, 20% kwasu rozmarynowego

 

5a-Hydroxy Laxogenin

 

Selektywny Modulator Receptora Androgenowego (SARM)
(25)-3-(4-cyjanofenoksy)-N-[4-cyjano-3-(trzyfluorometyl)fenyl]-2-hydroksy-2-metylpropanamid (Ostaryna/MK-2866)

 

Witamina E TPGS

 

500mg

 

100mg

 

 

100mg

 

 

 

 

 

50mg

 

12,5mg

 

 

 

 

 

10mg

 


POZOSTA?E SK?ADNIKI: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu.

*% zalecanego dziennego spo?ycia dla osoby doros?ej (2000 kcal/dob?)
+ zalecane dzienne spo?ycie nie zosta?o ustalone

Sposób dawkowania:


Aby osi?gn?? najlepsze rezultaty bierz 2 kapsu?ki dziennie. Nie nale?y przekracza? dawki 3 kapsu?ek na dob?. Nie nale?y stosowa? d?u?ej ni? 12 tygodni bez 4 tygodniowej przerwy pomi?dzy cyklami.*

*Te stwierdzenia nie zosta?y potwierdzone przez FDA. Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakimkolwiek chorobom.

Sposób przechowywania:


Przechowywa? w szczelnie zamkni?tym opakowaniu, w miejscu suchym, ch?odnym i niedost?pnym dla dzieci!

Przeciwwskazania:


UWAGA! Przed zastosowaniem produktu skonsultuj si? z lekarzem. Produkt nie jest przeznaczony dla osób poni?ej 18 roku ?ycia.

Nie stosuj produktu, je?li masz problemy zdrowotne, w tym (ale nie tylko): przerost prostaty, raka, choroby serca, nerek, uk?adu kr??enia, w?troby, chor? tarczyc?, wysokie ci?nienie t?tnicze, niski poziom cholesterolu HDL lub, je?li bierzesz jakiekolwiek przepisane przez lekarza leki. Nie stosuj produktu podczas ci??y i karmienia piersi?.

Je?li wyst?pi? jakiekolwiek reakcje niepo??dane - przerwij stosowanie produktu.

Informacje dodatkowe:


Ka?da partia wyprodukowana przez REVANGE Nutrition jest niezale?nie testowana pod k?tem czysto?ci i potencja?u metod? HPLC, aby w naszych recepturach zapewni? sk?adniki tylko najwy?szej jako?ci.

Zastosuj LX PRO Rx - Innowacyjny ?rodek Anaboliczny, który Uwolni w Tobie Burz? Hormonów!

 
 


 
   
     
  Promocje  
 
MASS 800

199.00 zł
239.00 zł

zobacz pozostałe
 
     
  Koszyk  
  Koszyk jest pusty  
     
  Bestsellery  
 
01. DMZ - Anaboliczna Nowosc !!!
02. HYDRO PUMP Gloomy Lime - Bestseller!
03. NEURO SMART FUEL - wyprzedaz ! (zbryla sie)
04. Cell Shot AMINO STACK (Az 60 porcji!) - Bestseller
05. IRON KICK - DOUBLE POWER !
06. PUMP Force - Nowosc !
07. Ero Force ! - 10 mega porcji ! (Eropharma) BESTSELLER !
08. Iron BLAST - Double POWER! Blue Raspberry (ABSN)
09. NZT Power - Nowosc ! (az 200mg Modafinil)
10. Jump Starter - 8 godzin czystej euforycznej energii !
11. MK-677 Ibutamoren 30mg/cap - totalny BESTSELLER !
12. Chain Reaction NG v2.0 FLAGOWY STACK
13. TEST Restore - Premierowe PROMO !
14. LIMITLESS (zaw Modafinil 100mg) - bestseller !
15. Jungle Essence with Kava Kava MAXX - NOWOSC !
16. Quatro Speed - bestseller !
17. Amino POWER Green Sour Apple
18. Hyper POWER
19. Amino POWER Tigers Blood
20. Happy Bees - REVOLUCJA !!!
21. Nimfo - produkt na podniesienie Libido u kobiet!
22. S-4 25mg (Andarine)
23. BULK Rx - Bestseller!
24. PIMP BLAST 30 porcji v2
25. Cell SHOT - Peach MANGO - Nowy Flagowy Smak !!!
26. EPI-GH
27. PSYCHODRINE - Bestseller
28. Test ERECTION v2 (z dodanym Cial 5mg/kap dla ochrony prostaty)
29. Thermal PRO v5 Hardcore - Limited Edition (drukowane kapsulki)
30. EroFerol - Komplexowy Sex Product
31. Thermal Pro R E V O L U T I O N ! (Sklad jak w 2007r) - bestseller!
32. Miami Lean ! - bestselerowy spalacz w Latino-Ameryce!
33. ROCK SOLID (EPI + Trenavar) - PROMO !
34. Pure iBCAA Instant (100% czyste bez dodatkow!)
35. Thermal PRO v4
36. Thermal PRO Femme
37. SHRED Rx
38. Noopept Rx - bestseller
39. Phenibut (Smart Drug na relax) - Bestseller !
 
     
  Polecane  
 
Happy Bees - REVOLUCJA !!!

169.00 zł
229.00 zł

zobacz pozostałe

 
     
  Produkty za SOGI  
 
SUS500 (Kopia prodktu G.E.T) - legenda juz w sprzedazy !

8940 SOG

zobacz pozostałe
 
     
Copyright Suple.us 2006;